Zoeken naar advocaat arbeidsrecht roermond

advocaat arbeidsrecht roermond
arbeidsrecht - Subsidies voor personeel.
Het is werknemer verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende. maanden/jaren na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van kilometer van de standplaats van de werknemerm direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.
Acda Vanoka Advocaten Roermond Strafrecht Civiel recht Pro Deo.
Om lange wachttijden te voorkomen, vragen wij u om vooraf uw bezoek aan te kondigen. Voorts vragen wij u om aan te geven welke advocaat u graag wenst te spreken. Acda Vanoka Advocaten HOME /. Acda Vanoka Advocaten. Willem II Singel 46. 6041 HT Roermond. Vertel verder
combimagnetron
Arbeidsrecht Ontslagrecht Loonvorderingen Roermond artikel 188: bw.
Binnen het arbeidsrecht zijn er een veelheid van onderwerpen die voorkomen bij zowel werknemers als de ondernemingen binnen onze klantenkring voorkomen. U kunt dan denken aan.: Arbeidsovereenkomsten opstellen en beoordelen. Arbeidsgeschillen ontbinding kantonrechter en ontslagaanvragen CWI. Ontslag op staande voet. Overnames en ontslag. De vraag rijst dan ook zeer frequent hoe er met deze zaken omgegaan dient te worden. Daar komt nog eens bij dat regelgeving en jurisprudentie over deze onderwerpen veelvuldig veranderen. Ondersteuning en advisering is dan vaak onontkoombaar. Cornelissen Snijders advocaten staat u graag met gespecialiseerde kennis terzijde. Altijd pro-actief en praktijkgericht. Zo adviseren wij werkgevers onder meer inzake arbeidsvoorwaarden, CAOs, pensioenen, beloningen, reorganisaties, arbeidsrechtelijke herstructureringen maar ook staan wij werkgevers en werknemers terzijde bij het oplossen van arbeidsconflicten. Maar bovenal blijft het natuurlijk mensenwerk waarbij persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen voor uw belangen onmisbaar zijn. Cornelissen Snijders Advocaten. 6041 JB ROERMOND.
hema
Advocatenkantoor Suiskens Uw arbeidsrecht advocaat Over Yvonne.
Zij heeft de specialisatieopleidingen Grotius alsook PALAPost Academische Leergang Arbeidsrechtaan de Erasmus universiteit gevolgd. Sedert 2004 is zij te Roermond als zelfstandig advocaat gericht op arbeidsrecht gevestigd en bedient zij een constante groep vaste relaties, veelal bestaande uit middelgroot tot grote ondernemingen.
incasso advocaat
Advocaat arbeidsrecht in Roermond Van Dinter Advocaten Roermond.
Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van het arbeidsrecht. Voor u als ondernemer zijn uw medewerkers van onschatbare waarde. Maar het werkgeverschap is vaak complex en niet geheel zonder risicos. Zo kan er sprake zijn van een arbeidsconflict met een van uw medewerkers met als gevolg: langdurige en kostbare gerechtelijke procedures. Tijdige advisering kan sturing geven aan het PO-beleid, waardoor conflicten tot een minimum worden beperkt en hoge afkoopsommen als gevolg van verkeerde keuzes worden voorkomen. Mocht een procedure uiteindelijk onvermijdelijk zijn, dan treden wij daadkrachtig op, met ruime aandacht voor zaken als afvloeiingsregelingen en outplacement. Bij arbeidsrechtelijke vraagstukken staat Van Dinter Advocaten u graag te hulp. In veel organisaties is arbeid het belangrijkste kapitaal. Een organisatie kan immers niet zonder medewerkers. Het kan gebeuren dat u als werkgever te maken krijgt met een arbeidsrechtelijk conflict waarbij de diverse belangen hoog op lopen. Hieronder staan enkele veelvoorkomende vraagstukken. Transitievergoeding en billijke vergoeding. Overgang van onderneming. Stel uw vraag. Aansprakelijkheids en verzekeringsrecht. Financiering en zekerheid. Overname en fusies. Vastgoed en bouwrecht. Personen en familierecht. Van Dinter Advocaten. 6049 CV Roermond Herten.
Alle advocaten erkend specialist arbeidsrecht en ontslag in ROERMOND.
Pas op met websites en met dure 0900-nummers die je verwijzen naar zogenaamde specialisten arbeidsrecht. Lang niet iedere advocaat is een specialist arbeidsrecht. Wat is een goede advocaat? Tarief en kosten advocaat? Alle advocaten erkend specialist arbeidsrecht en ontslag in ROERMOND.
mr. F. Aarts Specialist arbeidsrecht Jurist en Advies.
Door de nodige studies en jarenlange ervaring als Stafmedewerker Rechtspositie bij het Ministerie van Defensie kunt u erop vertrouwen dat Mr. Frank Aarts uitsluitend kwalitatief werk aflevert. mr Frank Aarts. Frank Aarts is specialist op het gebied van grensoverschrijdend arbeidsrecht. 6042 KA Roermond.
RPH Advocaten Het loket voor juridisch advies!
U kunt hier met de meeste juridische aangelegenheden terecht. Het is een brede algemene praktijk met diverse specialisaties, waaronder begrepen personen en familierecht, letselschade, arbeidsrecht, erf en successierecht, verbintenissenrecht en hippisch recht. We streven ernaar om de best mogelijke rechtshulp te verstrekken aan particulieren en ondernemingen, waarbij persoonlijk contact en duidelijkheid voorop staan. Wij richten ons in alle opzichten op uw belang. We adviseren, bemiddelen en als het niet anders kan procederen wij om voor u het beste resultaat te bereiken. Wij geven u daarbij inzicht in uw kosten/baten overweging. WAAROM WIJ U KUNNEN HELPEN. Meerdere specialisten in huis. De beste hulp en steun, gericht op uw probleem. Altijd bereikbaar en binnen 24 uur antwoord op uw vraag. Keurmerk High Trust. Een algemeen advies. Gaat het om koop, verkoop, huur, verhuur, arbeid, huwelijk, uitkering, vergunning, etc? Leg afspraken schriftelijk vast en raadpleeg bij onzekerheid vooraf ons kantoor. Gaan zaken mis? Neem dan tijdig contact op, want overleg met en/of bemiddeling met de wederpartij door een deskundig jurist/advocaat is vaak de snelste en goedkoopste weg om geschillen op te lossen. Beter voorkomen dan genezen! Problemen zijn er uiteindelijk om op te lossen! 6369 AD Simpelveld. 6042 KA Roermond.
Advocaten arbeidsrecht en ontslag in ROERMOND.
Bij Advocatenkantoor Suiskens in ROERMOND is 1 advocaat werkzaam die lid is van de specialistenvereniging van arbeidsrecht en ontslag-advocaten. Wat is een goede advocaat home. Toevoeging, pro" deo, advocaat" van onvermogen." No cure no pay advocaat. Wat is een goede advocaat voor meest gezocht.
mr. J.M. Pals Van Boven van der Bruggen Advocaten.
In 1990 verruilde hij Rotterdam voor Roermond en werd hij advocaat bij Van Boven Van der Bruggen Advocaten. Sinds 1993 is hij hier partner. In 2008 rondde hij de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie af. Marco is actief lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland VAAN en van het district Limburg van deze specialistenvereniging.

Contacteer ons